Bedre energidata

Vi har spesialisert oss på energidata,
sånn at du slipper

For å ta smartere beslutninger, trenger vi bedre innsikt. For næringsbygg ligger mye av den innsikten i energidata. Energidata har lenge vært en felles utfordring, som mange har forsøkt å håndtere hver for seg. Vi har utviklet Insite for å løse utfordringen for alle. 

Bedre data - større effekt

Tilby bedre tjenester

Jo bedre datagrunnlag du har, jo bedre vurderinger kan du gjøre. Det skaper større verdi for kunden..

Bruk tiden smartere

Vi tar oss av drift og vedlikehold, sånn at du kan fokusere på å utnytte datene best mulig.

Vi tar risikoen

Vi dekker kostnadene knyttet til investering og drift - også de uforutsette. Dermed elimineres en stor risiko for dine kunder.

Hva sier kundene våre?

"Dataene fra Å Insite har åpnet nye muligheter for våre kunder, som korrekt leietakerfakturering og mer nøyaktig bærekraftsrapportering."

Noova Energi System

"Kvalitetsdata fra Å Insite gir våre kunder nøyaktig energi- og grunnlagsdata, og er viktig for kontroll, oversikt og reduksjon av energibruk."

Gurusoft

"For å kunne dokumentere og spore fornybar energi, er vi avhengig av nøyaktig og pålitelig energidata. Med Å Insite som partner kan vi hjelpe våre kunder med å skaffe dette."

Becour